top of page
Fortrolighedserklæring
 
 

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan vi indsamler og bruger personlige oplysninger. Når du bruger vores hjemmeside og/eller er i kontakt med os ved for eksempel at bestille et produkt eller bestille en service, vil vi behandle personoplysninger om dig. Her finder du information om persondata vi indsamler, hvorfor vi gør dette og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af persondata.

 

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi behandler, er den daglige leder af NanoTech Solutions Norway AS.

 

Hvorfor indsamler vi personlige oplysninger?

Vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger til forskellige formål afhængigt af, hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med dig. Behandlingen af personoplysninger sker ud fra en interesseafvejning. Vi har vurderet det, så behandlingen er nødvendig for at kunne give dig den bedst mulige opfølgning på en effektiv og praktisk måde.

 

Dette er en oversigt over, hvilke oplysninger vi kan behandle om dig:

 

 • Fornavn

 • Efternavn

 • Telefonnummer

 • Email adresse

 • Faktura adresse

 • Vejnavn

 • IP-adresse

 • Kontonummer

 

Personoplysningerne bruges i disse sammenhænge:

 

 • Behandle ordrer på produkter og/eller relaterede tjenester

 • Udsende markedsføring, nyhedsbreve og give information om vores forretning

 • Tilmelding som deltager/medlem i vores database

 • Besvare indkommende henvendelser

 • Rekruttering til ledige stillinger som forhandler. Her vil vi indsamle flere personlige oplysninger end dem, der er nævnt ovenfor. Det kan være en ansøgning, CV, certifikater, eksamensbeviser, interne vurderinger, interviewreferat, baggrundstjek og referencer.

 

 

For at få information om brugen af vores hjemmeside bruger vi cookies. Du kan læse mere om cookies nederst i teksten.

 

Videregivelse af personoplysninger til andre (databehandleraftaler)

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, medmindre der er et juridisk grundlag for en sådan videregivelse. Eksempler på et sådant grundlag vil typisk være en aftale med dig eller et lovgrundlag, der pålægger os at frigive oplysningerne f.eks. bogføringsloven.

 

Vi bruger databehandlere og deres værktøjer til at indsamle, opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. I sådanne tilfælde har vi indgået aftaler om at sikre informationssikkerhed i alle faser af behandlingen. Vi bruger fra i dag følgende databehandlere:

 

 • Survey Monkey (kundeundersøgelser). Vi udfører normalt anonyme kundeundersøgelser, men kan også anmode om personoplysninger fra nogen for at følge op på svar og anmode om evaluering.

 • Nets (online betalingsløsning).

- Køb af varer eller tjenester: Oplysningerne er nødvendige for at sende dig produktet og få betaling

 • Wix (webdesignerværktøj) Kundefeedback / kommentarer til vores produkter og tjenester: Oplysningerne bruges til at håndtere indsendte kommentarer

- Nyhedsbrev: Oplysningerne bruges til at distribuere nyhedsbreve

 • 24SevenOffice (kunderegister). Oplysningerne bruges til at håndtere alle kunder, der køber produkter og relaterede tjenester.

 • Google Analytics (analyseværktøj) Måling af statistik for websider, geografisk placering, varighed af sessioner og IP-adresser. Bruges til at måle trafik og optimere siden.

 

Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet.

 

Personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, der følger af kontraktforholdet, er opfyldt.

 

Personoplysninger, som vi behandler på baggrund af dit samtykke, slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Undtagelser fra dette er, når anden lovgivning kræver, at vi opbevarer oplysningerne.

 

Vi har vores egen sletterutine, der forklarer, hvordan du sletter data for de forskellige værktøjer, vi bruger.

 

For visse typer behandling af personoplysninger, hvor en tredjepart ikke er involveret, opbevarer vi dataene i følgende tidsrum:

 

 • Ved rekruttering af forhandlere/partnere opbevares oplysningerne, indtil samtykket trækkes tilbage. Behandlingen tager udgangspunkt i en interesseafvejning i forhold til fremtidige samarbejdsmuligheder.

 

 • Besøgsliste. Slettes løbende, normalt i slutningen af måneden. I perioder med lavt fremmøde kan listen opbevares, indtil den er fuldtegnet.

 

 • Ved generelle henvendelser til os opbevares oplysningerne, indtil samtykket trækkes tilbage. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning i forhold til senere henvendelser og/eller yderligere henvendelser om samme emne.

 

 

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har ret til at kræve indsigt, rettelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet (dvs. du kan få udleveret personoplysningerne om dig og genbruge dem som du ønsker på tværs af forskellige systemer og tjenester). Du kan læse mere om indholdet af disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no .

 

For at udøve dine rettigheder skal du kontakte Onyx Scandinavia eller NanoTech Solutions Norway AS. Vi vil besvare din henvendelse til os hurtigst muligt, og senest 30 dage.

 

Vi vil bede dig om at bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger, før vi tillader dig at udøve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at sikre, at vi kun giver adgang til dine personlige oplysninger til dig, og ikke nogen, der udgiver sig for at være dig.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af personoplysninger hos os tilbage. Den nemmeste måde at gøre dette på er at kontakte os.

 

Klager

Hvis du mener, at vores behandling af personoplysninger ikke er i overensstemmelse med det, vi har beskrevet her, eller at vi på anden måde overtræder privatlivslovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde information om, hvordan du kontakter det norske datatilsyn på www.datatilsynet.no .

 

Ændringer

Skulle der ske en ændring i vores tjenester eller ændringer i reglerne om behandling af personoplysninger, kan det medføre en ændring af oplysningerne i denne tekst. Hvis vi har dine kontaktoplysninger, giver vi dig besked om disse ændringer.

 

Cookies

Onyx Scandinavia bruger såkaldte "cookies". En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din harddisk af den hjemmeside, du besøger. Filen indeholder information og bruges blandt andet til at understøtte dig som bruger og til statistik. I denne statistik er det ikke muligt at identificere dig som enkeltperson. Det udgør ingen sikkerhedsrisiko for dig, og giver os mulighed for at tilbyde dig en service, der fungerer bedst. Funktionen kan slås fra i de fleste browsere gennem et menuvalg som "indstillinger", "sikkerhed" etc. Dette vil dog have konsekvenser for brugen af hjemmesiden generelt og netbutikken i særdeleshed. De oplysninger, vi indsamler fra cookies via hjemmesiden, gemmes ikke.

 

Kontakt information

For spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger bedes du kontakte os.

 

NanoTech Solutions Norway AS - 925 367 869

Vestsideveien 279

3648 Passebekk

Norge

 

post@nanotech-solutions.no / post@onyx-scandinavia.com

 

+47 457 27 124

 
bottom of page