top of page

GARANTIBETINGELSER

Onyx garanterer, at med den korrekte påføring af Onyx Coating udført eller kontrolleret af en autoriseret forhandler/applikator, forbliver bilens lak beskyttet mod bl.a.

 

 • Oxidation

 • Tab af glans

 • UV-skader

 • Syreregn

 • Forkalkning af lak (fedtaflejring)

 

Hvis det har vist sig, at behandlet lak er negativt påvirket af udsættelse for disse forhold eller ved normal brug, hvilket fremgår af et synligt tab af lakglans, og forudsat at alle betingelser i denne garanti nævnt nedenfor er opfyldt, vil sådanne forhold blive repareret , rettet eller renset (efter eget valg) gratis af Onyx Scandinavia, regional distributør eller dets autoriserede forhandlere/forhandlere. Onyx Scandinavia forbeholder sig retten til at prøve reparationer gennem professionel overfladebehandling/behandling før enhver maling af det beskadigede område.

 

Nuværende køretøj og dækningsperiode

Dækningsbetingelser inden for garantiperioden, når de årlige servicekrav er opfyldt (se: Serviceprogram ). Undladelse af at udføre årlig inspektion/service vil uigenkaldeligt ugyldiggøre garantien.

 

Kortpositioner Grafén

 

Onyx Coating - Graphene Pro 10H & N1

10 år

 

Onyx Coating - Graphene 10H & N1

Ingen garanti ved udførelse af privatpersoner

Kvarts produkter

Onyx Coating - Quartz Pro Ceramic Coating

5 års garanti

 

Onyx Coating - Kvarts Keramisk Coating

Ingen garanti ved udførelse af privatpersoner

 

Almindelige vilkår

 1. Enhver behandling/efterbehandling af Onyx-produkter skal påføres af en godkendt/autoriseret applikator for at opnå en garanti. Hvis behandling, genbehandling, reparation eller andet arbejde udføres på køretøjet af personer, der IKKE er godkendte/autoriserede detaljer eller forhandlere af Onyx Scandinavia, er garantien ugyldig.

 2. Køretøjet skal forblive registreret til lovlig, ikke-kommerciel brug i hele garantiperioden.

 3. Kun køretøjer registreret som personbiler kan garanteres. Erhvervskøretøjer af enhver art er ikke omfattet.

 4. Køretøjer ældre end 3 måneder skal have en maskinpolering udført af en godkendt applikator før påføring. Nyere biler kan også have brug for maskinpolering, hvis det anbefales af den godkendte applikator.

 5. I tilfælde af overfladeskader/reparation (f.eks. utilsigtet reparation) skal køretøjet bringes til en godkendt applikator til genbehandling af det reparerede område inden for 30 dage. Dette gøres gratis af en forhandler/autoriseret applikator. Skaden skal anmeldes til Onyx Scandinavia eller en autoriseret forhandler inden for 30 dage efter skadens opståen.

 6. Garantien er registreret i bilejerens navn og kan ikke overdrages.

 7. Køretøjets udvendige maling skal vedligeholdes og vaskes regelmæssigt i overensstemmelse med anbefalingerne givet af Onyx Scandinavia ( Vedligeholdelsesvejledning ), for at forhindre kontaminering (mindst hver anden uge). Efter vask skal du sørge for, at der ikke er vand tilbage på den coatede overflade. I tilfælde af at dit køretøj udsættes for vand med et højt mineralindhold ("hårdt" eller "blødt" vand), såsom fra enhver automatisk bilvask, sprinkleranlæg eller postevand i nogle områder, skal alle belagte områder tørres af så snart som muligt med et mikrofiberhåndklæde. Alt vand som lufttørrer kan danne synlige ringe (vand-spotting), som bør tørres af med eddike, indtil mineralaflejringen er fjernet, og hurtigst muligt efter, at den er opdaget.

 8. Tilmelding skal være gennemført med korrekte og nøjagtige data inden 1 uge fra ansøgningsdatoen, og bekræftelsesnummeret skal opbevares. Tilmelding sker hos en autoriseret forhandler/forhandler.

 9. Hvis private udfører behandlingen, skal de gældende procedurer ( Anvendelsesvejledning ) følges nøje.

 

Undtagelse (garanti gælder ikke)

 1. Hvor ejeren har anset for at have været skødesløs, uagtsom eller undladt at vedligeholde den behandlede overflade forsvarligt.

 2. Kundens uagtsomhed (f.eks. manglende vedligeholdelse af behandlet overflade) fører til ugyldiggørelse af garantien.

 3. Eksisterende skader på den malede overflade (hvirvelmærker, "kørehuller", ridser, skrabere osv.) eller andre behandlede dele, materialer eller arbejde udført af bilproducenten, deres forhandler, tredjepartsleverandør eller andre forhandlere, der ikke er autoriseret af Onyx Scandinavia .

 4. Skader på den coatede overflade på grund af forkert manuel vasketeknik, automatisk bilvask (ikke anbefalede metoder), børster eller forurenet vaskeværktøj, der kan forårsage slid, eller skader forårsaget af en tredjepart, der ikke er autoriseret af Onyx Scandinavia.

 5. Fejl i klarlak - afskalning, skæl eller falmning af klarlak eller enhver tilstand, der er dækket af bilfabrikantens garanti.

 6. Skader forårsaget af kollision, hændelige skader, hærværk, brand, overfladerust eller køretøjsfabrikantens fejl, eller defekter dækket af producentens eller forhandlerens garanti.

 7. Områder, der ikke er genbehandlet efter lakreparation.

 

Årligt eftersyn

 1. Årligt eftersyn og eftersyn er påkrævet for at sikre, at tætningen opretholdes, og at plejen af køretøjet udføres korrekt. Årligt eftersyn skal udføres af en autoriseret applikator inden for 30 dage, før der er gået 1 år efter behandlingen. I tilfælde af manglende udførelse af et årligt eftersyn bortfalder garantien.

 2. Der vil blive opkrævet et servicegebyr på 480 NOK for den årlige kontrolvask og eftersyn, som også inkluderer: Udvendig vask, sanering, glansfornyelse, reparation/opfriskning og eftersyn.  

 3. Årligt eftersyn registreres af en godkendt forhandler.

Ansvarsgrænse (krav)

 1. Skader eller defekter, der er dækket af denne garanti, skal registreres hos en autoriseret applikator inden for ti dage efter skaden/defekten er opstået. Manglende overholdelse vil resultere i, at garantien ikke er gyldig.

 2. Enhver tvist, der opstår under disse vilkår og betingelser, er underlagt norsk lovgivning, de involverede parter er enige om at overholde norsk lov.

 3. Rykkere via e-mail og/eller telefon til årlige eftersyn er en service vi tilbyder, modtager du ikke en rykker, er det stadig kundens ansvar at følge serviceprogrammet.

 4. Garantikrav skal meddeles pr. e-mail eller skriftligt til Onyx Scandinavia eller til en autoriseret forhandler/forhandler inden for ti dage efter, at kunden først blev bekendt med betingelserne.

 5. Garantien er kun gyldig, hvis:

a) Efter anmeldelse af garantikrav stilles køretøjet til rådighed for Onyx Scandinavia eller en autoriseret forhandler/forhandler på et givet tidspunkt på et tidspunkt, der er gensidigt praktisk for Onyx Scandinavia og kunden; og

b) køretøjet herefter stilles til rådighed for Onyx Scandinavia, en autoriseret forhandler eller anden Onyx Scandinavia vælger, således at genbehandling, rengøring, reparation eller andet arbejde kan udføres.

 1. Alt arbejde, der er omfattet af garantien, skal udføres af Onyx Scandinavia, en autoriseret forhandler/forhandler eller den person/virksomhed, som Onyx Scandinavia har valgt. Hvis der udføres behandling, reparation eller andet arbejde på køretøjet uden godkendelse fra Onyx Scandinavia eller en autoriseret forhandler, er garantien ugyldig.

 

Definitioner

Autoriseret applikator / forhandler / forhandler - En uafhængig virksomhed eller virksomhed godkendt af Onyx Scandinavia eller autoriseret forhandler til brug af Onyx produkter.

 

For at fremsætte et garantikrav skal du kontakte din autoriserede forhandler eller Onyx Scandinavia (skriftligt).

Geografiske begrænsninger

Onyx Scandinavia yder kun garantidækning i Skandinavien. Hvis du bor i et land uden for disse områder, skal du kontakte din lokale distributør eller autoriserede forhandler for at få garantier, der tilbydes gennem dem.

Accepter vilkår og retningslinjer

Ved at handle hos os accepterer du, at disse vilkår og anbefalinger er blevet læst, forstået og accepteret. Det er kundens eget ansvar at følge de anbefalede instruktioner og retningslinjer ved brug af Onyx produkter. Hvis der opstår fejl, mangler eller skader som følge af forkert brug af produkterne, er kunden ansvarlig for skader, omkostninger og/eller eventuelle reparationer.

bottom of page