top of page
Image by Campbell

INSTRUKSJONER FOR APPLIKASJON

Steg for Steg

LAKK FORBEREDELSE

 1. Restituer lakk før påføring. Onyx Coating er ikke en lakkrestaurant; all leire-, rubbing- og restaureringsarbeid skal utføres før påføring.

 2. De beste resultatene oppnås med produkter som ikke inneholder voks eller fyllstoffer som må fjernes før Onyx Coating påføres.

 3. Vask og tørk lakk grundig.

 4. Fjern voks og tetningsmidler fra overflaten. Bruk Onyx Coating Paint Prep eller lignende løsemiddelbasert lakkpreparat. 

 5. Test et lite nøytralt område for å bekrefte kompatibilitet, vær spesielt oppmerksom på lakkbørstet eller spesialtilpasset lakk.

Husk at overflaten / lakken må være fullstendig fri for andre produkt-rester. Ikke la kluter/filler med Paint Prep ligge på lakkerte overflater.

APPLIKASJON / PÅFØRING

Du kan bruke produktet på en liten del av et nøytralt område (sidevindu, støytfanger, felg osv.) for å kontrollere hvor raskt produktet tørker ved en gitt temperatur. På denne måten kan du bruke produktet på mindre seksjoner for å kompensere for raskere tørking. Anbefalt temperatur er mellom 10-32 C°.

 1. Påfør Onyx Coating ved hjelp av medfølgende coatingpad og dekk hele seksjonen eller panelet med ett tynt lag. Eventuelle "touch-ups" på områder som blir oversett bør gjøres etter at det opprinnelige produktet har blitt buffet (trinn 2). Hvis du ønsker ekstra strøk, vent til det første belegget er helt herdet (1-4 timer avhengig av temperatur og luftfuktighet).

 2. Cirka 1-5 minutter etter påføring (avhengig av temperatur og luftfuktighet) på panelet eller seksjonen, polér forsiktig til du oppnår høy glans. Bruk et tørt mikrofiberhåndkle og ikke la produktet tørke helt.

 3. Ved høye temperaturer (>38°C) kan det hende at tørketiden må reduseres til mindre enn 1 minutt, slik at coatingen ikke tørkes helt.

 4. Hvis du oppdager noen ubehandlede områder etter polering, kan du behandle området på nytt med Onyx Coating Resin og polére området på nytt med et mikrofiberhåndkle.

 5. Test alltid et lite nøytralt område for å bekrefte kompatibilitet, vær spesielt oppmerksom på lakkbørstet eller tilpasset lakk.

 6. Sørg for å sjekke alle flater etter påføring for å sikre at ingen områder trenger ytterligere poléring.

 7. Klar for lett / tørr kjøring etter 8 timer. Behandlingen herder innen 4 timer. Coatingen vil herde ytterligere i løpet av de neste 10-14 dagene.

GRAPHENE OG GRAPHENE PRO - FORHOLDSREGLER

MÅ IKKE ANVENDES I DIREKTE SOLLYS - påføres på en helt tørr, ren og kjølig overflate (10-32°C).

 1. Feil utført påføring kan ofte korrigeres ved å dele panelet i mindre seksjoner og bruke produktet på nytt som anvist.

 2. For raskere påføring kan en mikrofiber svamp brukes som applikator.

 3. Påføring er enklest når produktet påføres ved temperaturer mellom 10-32°C (50-90° F).

 4. Ved høyere temperaturer kan større paneler deles inn i to eller flere seksjoner for å kompensere for raskere fordampning av produktet.

 5. Overlappende applikasjonsseksjoner er OK når du deler et område i seksjoner.

 6. Bruk hele innholdet i flasken på ett kjøretøy dersom det er behov; produktet skal ikke lagres etter åpning.

 7. Trykk kan bygge seg langsomt i beholderen. Åpne beholderen for å utjevne trykket. Lukk deretter beholderen igjen.

 8. Produktet er hydrolytisk (reagerer/herder ved hjelp av luftfuktighet). Unngå at produktet som ikke har herdet kommer i kontakt med vann.

 9. Riktig personlig verneutstyr bør brukes. Åndedrettsvern anbefales for applikasjoner i lukkede og / eller dårlig ventilerte områder. Løsemiddelbestandige hansker anbefales.

 10. Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted. Ikke bland med andre væsker eller stoffer.

NOEN GODE GENERELLE RÅD

 1. Trykket kan bygge seg langsomt opp i beholderen. Åpne beholderen for å utjevne trykket.

 2. Riktig personlig verneutstyr bør brukes. Åndedrettsvern anbefales for applikasjoner i lukkede og dårlig ventilerte områder. Løsemiddelbestandige hansker anbefales.

 3. Ikke la fuktede filler ligge på lakkert overflate.

 4. Ikke la Paint Prep tørke på overflaten.

MERKNADER GJELDEN FOR ALLE ONYX-COATING-PRODUKTER

VIKTIG: Oppbevares utilgjengelig for barn!

 1. Må ikke svelges. Ved svelging, kontakt lege.

 2. Unngå kontakt med hud og øyne. Kan forårsake lungeirritasjon.

 3. Hold det uherdede produktet borte fra åpen ild og antennelseskilder.

 4. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

 5. Denne applikasjonsveiledningen er ikke utviklet for å tjene som eller erstatte et sikkerhetsdatablad for dette produktet.

 6. Ved riktig påføring blir Onyx Coating kraftig bundet til overflaten og kan bare fjernes ved rubbing eller våtsliping.

 7. Din bruk av Onyx Coating er en bekreftelse på at du forstår at Onyx Coating produkter danner en permanent binding med overflater. Bruker aksepterer det fulle ansvaret for eventuelle applikasjonsproblemer eller feil, unntatt ved feil i produktet som bruker må kvalitet sikre før bruk.

 8. Dette produktet er ment for profesjonell bruk. Bruksanvisning / instruksjonene må følges for å oppnå optimale resultater.

bottom of page