top of page

GARANTIBETINGELSER

Onyx garanterer at med riktig anvendelse av Onyx Coating utført eller kontrollert av en autorisert detailer/applikator, vil bilens lakk forbli beskyttet mot blant annet:

 

 • Oksidasjon

 • Tap av glans

 • UV-skade

 • Sur nedbør

 • Lakk forkalkning (fettavleiring)

 

Hvis det er vist at behandlet lakk påvirkes negativt fra eksponering for disse forholdene eller ved normal bruk, noe som fremgår av et synlig tap av lakkglans og forutsatt at alle vilkårene i denne garantien nevnt nedenfor er oppfylt, vil slike forhold bli reparert, korrigert eller rengjort (etter eget valg) gratis av Onyx Scandinavia, regional distributør eller dets autoriserte detailere/forhandlere. Onyx Scandinavia forbeholder seg retten til å prøve reparasjoner gjennom profesjonell overflatekondisjonering/behandling før eventuelt lakkering av det skadede området.

 

Gjeldende kjøretøy og dekningsperiode

Dekningsvilkår innen garantitiden når årlige servicekrav er oppfylt. Unnlatelse av å utføre årlig kontroll/service vil ugjenkallelig oppheve garantien.

 

Grafén-produkter

 

Onyx Coating - Graphene Pro 10H & N1

10 år

 

Onyx Coating - Graphene 10H & N1

Ingen garanti ved utførelse av privatpersoner

Quartz-produkter

Onyx Coating - Quartz Pro Ceramic Coating

5 års garanti

 

Onyx Coating - Quartz Ceramic Coating

Ingen garanti ved utførelse av privatpersoner

 

Generelle betingelser

 1. Enhver behandling/etterbehandling av Onyx produkter må påføres av en godkjent/autorisert applikator for å få garanti. Dersom det utføres behandling, re-behandling, reparasjon eller annet arbeid på kjøretøyet av personer som IKKE er godkjente/autoriserte detailer eller forhandler av Onyx Scandinavia, er garantien ugyldig.

 2. Kjøretøyet må forbli registrert for lovlig, ikke-kommersiell bruk under hele garantiperioden.

 3. Bare kjøretøyer som er registrert som personbiler, kan garanteres. Nyttekjøretøy av noe slag dekkes ikke.

 4. Kjøretøy som er eldre enn 3 måneder må ha en maskinpolering utført av en godkjent applikator før påføring. Nyere biler kan også ha behov for maskinpolering hvis det anbefales av den godkjente applikatoren.

 5. I tilfelle skade/reparasjon på overflaten (for eksempel reparasjon etter ulykke), må kjøretøyet føres til en godkjent applikator for re-behandling av det reparerte området innen 30 dager. Dette utføres kostnadsfritt av forhandler/autorisert applikator. Skaden må meldes inn til Onyx Scandinavia eller autorisert forhandler innen 30 dager etter skaden oppsto.

 6. Garantien er registrert i bileierens navn og kan ikke overføres.

 7. Kjøretøyets utvendige lakk må vedlikeholdes og vaskes regelmessig, etter anbefalingene gitt av Onyx Scandinavia (Vedlikeholdsguide), for å forhindre forurensning (minimum èn gang annen hver uken). Etter vask må du sørge for at det ikke blir igjen vann på den belagte overflaten. I tilfelle kjøretøyet ditt blir utsatt for vann med høyt mineralinnhold ("hardt" eller "mykt" vann) som fra noen automatiserte bilvask, sprinkleranlegg eller vann fra springen i noen områder, må alle belagte områder tørkes så snart som mulig med et mikrofiberhåndkle. Alt vann som lufttørker, kan danne synlige ringer (water-spotting), som bør tørkes av med eddik til mineralavsetningen er fjernet, og så snart som mulig etter det blir oppdaget.

 8. Registering må være fullført med korrekte og nøyaktige data innen 1 uke fra påføringsdatoen, og bekreftelsesnummeret må lagres. Registrering gjøres hos en autorisert detailer/forhandler.

 9. Dersom privatpersoner utfører behandlingen, må gjeldende prosedyrer (Instruksjoner for Applikasjon) følges nøye.

 

Unntak (garantien gjelder ikke)

 1. Der eieren har ansett å ha vært uforsiktig, uaktsom eller unnlatt å opprettholde den behandlede overflaten på riktig måte.

 2. Kundeforsømmelse (eksempelvis manglende vedlikehold av behandlet overflate) medfører ugyldiggjørelse av garanti.

 3. Eksisterende skade på den lakkerte overflaten (virvelmerker, "kjøre-gater", riper, skraper osv.) eller andre behandlede deler, materialer eller arbeid utført av bilprodusenten, deres forhandler, tredjepartsleverandør eller andre detailere som ikke er autorisert av Onyx Scandinavia.

 4. Skader på den belagte overflaten ved feil manuell vasketeknikk, automatisk bilvask (ikke anbefalte metoder), børster eller forurensede vaskeverktøy som kan forårsake slitasje, eller skader forårsaket av en tredjepart som ikke er autorisert av Onyx Scandinavia.

 5. Feil i klarlakk – flakking, flass eller falming av klarlakk eller ethvert forhold som dekkes av bilprodusentens garanti.

 6. Skader forårsaket av kollisjon, utilsiktet skade, hærverk, brann, overflaterust eller kjøretøyprodusentens feil, eller mangler som dekkes av garantien fra produsenten eller forhandler.

 7. Områder som ikke er re-behandlet etter lakkreparasjon.

 

Årlig kontrollvask

 1. Årlig kontrollvask og inspeksjon er påkrevd for å sikre at forseglingen opprettholdes og at pleie av kjøretøyet utføres riktig. Årlig kontrollvask skal utføres av en autorisert applikator innen 30 dager før det har gått 1 år siden behandlingen. Ved unnlatelse av årlig kontrollvask, bortfaller garantien.

 2. Et servicegebyr pålydende kroner 480,- vil bli belastet for den årlige kontrollvasken og inspeksjonen, som også inkluderer: Utvendig vask, dekontaminering, glansfornyelse, reparasjon/oppfriskning og inspeksjon. 

 3. Årlig kontrollvask registreres av godkjent forhandler.

Ansvarsgrense (krav)

 1. Skade eller feil som dekkes av denne garantien må registreres til en autorisert applikator innen ti dager etter skaden/feilen oppsto. Manglende overholdelse vil føre til at garantien ikke er gjeldende.

 2. Enhver tvist som oppstår under disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt lovgivningen i Norge, de involverte partene er enige om å forholde seg til norsk lov.

 3. Påminnelser via e-post og/eller telefon for årlige inspeksjoner er en service vi tilbyr, dersom du ikke mottar en påminnelse er det likevel kundens ansvar å følge service-programmet.

 4. Garantikrav må varsles via e-post eller skriftlig til Onyx Scandinavia eller til autorisert detailer/forhandler innen ti dager etter at kunden først ble kjent med forholdene.

 5. Garantien er bare gyldig hvis:

a) Etter varsel om garantikrav blir kjøretøyet gjort tilgjengelig for Onyx Scandinavia eller autorisert detailer/forhandler på gitt på et tidspunkt som er gjensidig praktisk for Onyx Scandinavia og kunden; og

b) kjøretøyet blir deretter gjort tilgjengelig for Onyx Scandinavia, autorisert forhandler eller andre Onyx Scandinavia utvelger for at re-behandling, rengjøring, reparasjon eller annet arbeid kan utføres.

 1. Alt arbeid som dekkes av garantien må utføres av Onyx Scandinavia, autorisert detailer/forhandler eller den person/virksomhet som Onyx Scandinavia har utvalgt. Hvis det utføres behandling, reparasjon eller annet arbeid på kjøretøyet uten godkjennelse fra Onyx Scandinavia eller autorisert forhandler, blir garantien ugyldig.

 

Definisjoner

Autorisert applikator/detailer/forhandler - Et uavhengig selskap eller bedrift som er godkjent av Onyx Scandinavia eller autorisert forhandler for anvendelse av Onyx produkter.

 

For å komme med et garantikrav, kontakt din autoriserte forhandler eller Onyx Scandinavia (skriftlig).

Geografiske begrensninger

Onyx Scandinavia gir bare garantidekning i Skandinavia. Hvis du bor i et land utenfor disse områdene, kan du kontakte din lokale distributør eller autoriserte forhandler om garantier som tilbys gjennom dem.

Akseptere vilkår og retningslinjer

Ved å handle hos oss godkjenner du at disse vilkår og anbefalinger er lest, forstått og akseptert. Det er kundens eget ansvar å følge anbefalte instruksjoner og veiledninger ved benyttelse av Onyx produkter. Dersom feil, mangler eller skader oppstår som følge av feilaktig bruk av produktene, står kunden selv ansvarlig for skade, kostnad og/eller eventuell reparasjon.

bottom of page