top of page
Personvernerklæring
 
 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Når du bruker nettstedet vårt og/eller er i kontakt med oss ved at du for eksempel bestiller et produkt eller bestiller en tjeneste, vil vi behandle personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er daglig leder i NanoTech Solutions Norway AS.

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å kunne gi deg best mulig oppfølging på en effektiv og praktisk måte.

 

Dette er en oversikt over hvilke opplysninger vi kan behandle om deg:

 

 • Fornavn

 • Etternavn

 • Telefonnummer

 • E-postadresse

 • Fakturaadresse

 • Gateadresse

 • IP-adresse

 • Kontonummer

 

Personopplysningene benyttes i disse sammenhengene:

 

 • Behandle bestillinger av produkter og/eller tilhørende tjenester

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet

 • Registrering som deltaker/medlem i vår database

 • Besvare henvendelser som kommer inn

 • Rekruttering til ledige stillinger som forhandler. Her vil vi samle inn flere personopplysninger enn de som er nevnt over. Det kan være søknad, CV, attester/vitnemål, regnskap, interne vurderinger, intervjureferater, bakgrunnssjekker og referanser.

 

 

For å få informasjon om bruk av vårt nettsted benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies nederst i teksten.

 

Utlevering av personopplysninger til andre (databehandleravtaler)

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen f.eks. regnskapsloven.

 

Vi bruker databehandlere og deres verktøy til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 

 • Survey Monkey (kundeundersøkelser). Vi gjennomfører vanligvis anonyme kundeundersøkelser, men kan også be om personopplysninger på noen for å kunne følge opp svar og be om evaluering.

 • Nets (online betalingsløsning).

- Kjøp av varer eller tjenester: Opplysningene er nødvendig for å få sendt deg produktet og få tatt betalt

 • Wix (webdesignerverktøy) Kundefeedback/ kommentarer til våre produkter og tjenester: Opplysningene brukes til å håndtere innmeldte kommentarer

- Nyhetsbrev: Opplysningene brukes til å distribuere nyhetsbrev

 • 24SevenOffice (kunderegister). Opplysningene brukes til å håndtere alle kunder som kjøper produkter og tilhørende tjenester.

 • Google Analytics (analyseverktøy) Måling av statistikk for nettsidene, geografisk lokasjon, varighet på øktene og IP adresser. Brukes for å måle trafikk og optimalisere nettstedet.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Unntak fra dette er når annet lovverk pålegger oss å beholde opplysningene.

 

Vi har egen sletterutine som forklarer hvordan data skal slettes for de ulike verktøyene som vi bruker.

 

For enkelte typer behandling av personopplysninger, hvor tredjepart ikke er involvert beholder vi opplysningene i følgende tidsperiode:

 

 • Ved rekruttering av forhandlere/samarbeidspartnere lagres opplysningene inntil samtykke trekkes tilbake. Behandlingen er basert på en interesseavveining i relasjon til fremtidige samarbeidsmuligheter.

 

 • Besøksliste. Slettes kontinuerlig, vanligvis på slutten av måneden. I perioder med lite besøk, kan listen oppbevares inntil den er fulltegnet.

 

 • Ved generelle henvendelser til oss lagres opplysningene inntil samtykke trekkes tilbake. Behandlingen er basert på en interesseavveining i relasjon til senere henvendelser og/eller ytterligere hevendelser på samme tema.

 

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet (dvs. du kan få utlevert personopplysningene om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no.

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Onyx Scandinavia eller NanoTech Solutions Norway AS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne teksten. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.

 

Cookies (informasjonskapsler)

Onyx Scandinavia benytter såkalte "cookies". En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt og nettbutikken spesielt. Informasjonen vi samler inn fra informasjonskapsler via nettsiden lagres ikke.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

 

NanoTech Solutions Norway AS – 925 367 869

Vestsideveien 279

3648 Passebekk

Norge

 

post@nanotech-solutions.no / post@onyx-scandinavia.com

 

+47 457 27 124

 
bottom of page