top of page
Sekretesspolicy
 
 

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personlig information. När du använder vår webbplats och/eller är i kontakt med oss genom att till exempel beställa en produkt eller beställa en tjänst kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Här hittar du information om personuppgifter vi samlar in, varför vi gör detta och dina rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter.

 

Den person som är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi behandlar är general manager för NanoTech Solutions Norway AS.

 

Varför samlar vi in personlig information?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Behandlingen av personuppgifter sker utifrån en intresseavvägning. Vi har bedömt det så att behandlingen är nödvändig för att kunna ge dig bästa möjliga uppföljning på ett effektivt och praktiskt sätt.

 

Detta är en översikt över vilken information vi kan behandla om dig:

 

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Fakturaadress

 • Gatuadress

 • IP-adress

 • Kontonummer

 

Personuppgifterna används i dessa sammanhang:

 

 • Behandla beställningar av produkter och/eller relaterade tjänster

 • Skicka ut marknadsföring, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet

 • Registrering som deltagare/medlem i vår databas

 • Svara på inkommande förfrågningar

 • Rekrytering till lediga tjänster som återförsäljare. Här kommer vi att samla in mer personlig information än de som nämns ovan. Det kan vara en ansökan, CV, intyg, diplom, interna bedömningar, intervjuprotokoll, bakgrundskontroller och referenser.

 

 

För att få information om användningen av vår webbplats använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies längst ner i texten.

 

Utlämnande av personuppgifter till andra (databehandlaravtal)

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra såvida det inte finns en laglig grund för ett sådant avslöjande. Exempel på en sådan grund är typiskt sett ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi lämnar ut informationen t.ex. bokföringslagen.

 

Vi använder databehandlare och deras verktyg för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personlig information för vår räkning. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla led av behandlingen. Vi använder följande databehandlare från och med idag:

 

 • Survey Monkey (kundundersökningar). Vi genomför vanligtvis anonyma kundundersökningar, men kan även begära ut personuppgifter från någon för att följa upp svar och begära utvärdering.

 • Nets (betalningslösning online).

- Köp av varor eller tjänster: Informationen är nödvändig för att skicka produkten till dig och få betalt

 • Wix (webdesignerverktyg) Kundfeedback / kommentarer om våra produkter och tjänster: Informationen används för att hantera inskickade kommentarer

- Nyhetsbrev: Informationen används för att distribuera nyhetsbrev

 • 24SevenOffice (kundregister). Informationen används för att hantera alla kunder som köper produkter och relaterade tjänster.

 • Google Analytics (analysverktyg) Mätning av statistik för webbsidor, geografisk plats, sessionslängd och IP-adresser. Används för att mäta trafik och optimera webbplatsen.

 

Förvaringstid

Vi lagrar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

 

Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet har fullgjorts och alla förpliktelser som följer av avtalsförhållandet har fullgjorts.

 

Personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas, om du återkallar ditt samtycke. Undantag från detta är när annan lagstiftning kräver att vi behåller informationen.

 

Vi har en egen raderingsrutin som förklarar hur man raderar data för de olika verktyg vi använder.

 

För vissa typer av behandling av personuppgifter, där en tredje part inte är inblandad, behåller vi uppgifterna under följande tidsperiod:

 

 • Vid rekrytering av återförsäljare/partners lagras informationen tills samtycket återkallas. Behandlingen bygger på en intresseavvägning i förhållande till framtida samarbetsmöjligheter.

 

 • Besökslista. Raderas kontinuerligt, vanligtvis i slutet av månaden. Under perioder med låg närvaro kan listan behållas tills den är fulltecknad.

 

 • Vid allmänna förfrågningar till oss lagras informationen tills samtycket återkallas. Behandlingen bygger på en intresseavvägning i förhållande till senare förfrågningar och/eller ytterligare förfrågningar om samma ämne.

 

 

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva tillgång, rättelse eller radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att kräva begränsad behandling, rikta invändningar mot behandlingen och kräva rätt till dataportabilitet (dvs. du kan få personuppgifterna om dig utlämnade och återanvända dem som du vill över olika system och tjänster). Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datainspektionens hemsida: www.datatilsynet.no .

 

För att utöva dina rättigheter måste du kontakta Onyx Scandinavia eller NanoTech Solutions Norway AS. Vi kommer att svara på din förfrågan till oss så snart som möjligt och senast 30 dagar.

 

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller tillhandahålla ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter mot oss. Vi gör detta för att säkerställa att vi bara ger åtkomst till din personliga information till dig, och inte någon som utger sig för att vara du.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter hos oss. Det enklaste sättet att göra detta är att kontakta oss.

 

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med det vi har beskrivit här eller att vi på annat sätt bryter mot integritetslagstiftningen kan du klaga till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar den norska datatilsynet på www.datatilsynet.no .

 

Ändringar

Skulle det ske en ändring av våra tjänster eller ändringar i regelverket om behandling av personuppgifter kan det leda till ändring av informationen i denna text. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att meddela dig om dessa ändringar.

 

Småkakor

Onyx Scandinavia använder så kallade "cookies". En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av webbplatsen du besöker. Filen innehåller information och används bland annat för att stödja dig som användare och för statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Det utgör ingen säkerhetsrisk för dig och gör att vi kan erbjuda dig en tjänst som fungerar bäst. Funktionen kan stängas av i de flesta webbläsare genom ett menyval som "inställningar", "säkerhet" etc. Detta kommer dock att få konsekvenser för användningen av webbplatsen i allmänhet och nätbutiken i synnerhet. Den information vi samlar in från cookies via webbplatsen lagras inte.

 

Kontaktinformation

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

 

NanoTech Solutions Norway AS - 925 367 869

Vestsideveien 279

3648 Passebekk

Norge

 

post@nanotech-solutions.no / post@onyx-scandinavia.com

 

+47 457 27 124

 
bottom of page