top of page

GARANTIVILLKOR

Onyx garanterar att med korrekt applicering av Onyx Coating utförd eller kontrollerad av en auktoriserad återförsäljare/applikator, kommer bilens lack att förbli skyddad mot bl.a.

 

 • Oxidation

 • Förlust av glans

 • UV-skada

 • Surt regn

 • Lackförkalkning (fettavsättning)

 

Om det har visat sig att behandlad lack påverkas negativt av exponering för dessa förhållanden eller vid normal användning, vilket framgår av en synlig förlust av lackglans och förutsatt att alla villkor i denna garanti som nämns nedan är uppfyllda, kommer sådana villkor att repareras , korrigerad eller rengjord (efter eget val) kostnadsfritt av Onyx Scandinavia, regional distributör eller dess auktoriserade återförsäljare/återförsäljare. Onyx Scandinavia förbehåller sig rätten att prova reparationer genom professionell ytbehandling/behandling före eventuell målning av det skadade området.

 

Nuvarande fordon och täckningstid

Täckningsvillkor inom garantiperioden när årliga servicekrav är uppfyllda (se: Serviceprogram ). Underlåtenhet att utföra årlig inspektion/service kommer oåterkalleligt att ogiltigförklara garantin.

 

Karta över Grafén

 

Onyx Beläggning - Graphene Pro 10H & N1

10 år

 

Onyxbeläggning - Graphene 10H & N1

Ingen garanti vid utförandet av privatpersoner

Kvarts produkter

Onyx Coating - Quartz Pro Ceramic Coating

5 års garanti

 

Onyxbeläggning - Kvartskeramisk beläggning

Ingen garanti vid utförandet av privatpersoner

 

Allmänna villkor

 1. All behandling/efterbehandling av Onyx-produkter måste appliceras av en godkänd/auktoriserad applikator för att erhålla en garanti. Om behandling, ombehandling, reparation eller annat arbete utförs på fordonet av personer som INTE är godkända/auktoriserade uppgifter eller återförsäljare av Onyx Scandinavia, är garantin ogiltig.

 2. Fordonet måste förbli registrerat för laglig, icke-kommersiell användning under hela garantiperioden.

 3. Endast fordon registrerade som personbilar kan garanteras. Kommersiella fordon av något slag omfattas inte.

 4. Fordon äldre än 3 månader ska ha en maskinpolering utförd av en godkänd applikator innan applicering. Nyare bilar kan också behöva maskinpolering om det rekommenderas av den godkända applikatorn.

 5. Vid ytskador/reparation (t.ex. oavsiktlig reparation) ska fordonet föras till en godkänd applikator för ombehandling av det reparerade området inom 30 dagar. Detta görs kostnadsfritt av en återförsäljare/auktoriserad applikator. Skadan ska anmälas till Onyx Scandinavia eller en auktoriserad återförsäljare inom 30 dagar efter att skadan uppstått.

 6. Garantin är registrerad i bilägarens namn och är inte överlåtbar.

 7. Fordonets utvändiga färg måste underhållas och tvättas regelbundet, i enlighet med rekommendationerna från Onyx Scandinavia ( Underhållsguide ), för att förhindra kontaminering (minst en gång varannan vecka). Efter tvätt, se till att det inte finns något vatten kvar på den belagda ytan. I händelse av att ditt fordon utsätts för vatten med ett högt mineralinnehåll ("hårt" eller "mjukt" vatten), såsom från någon automatisk biltvätt, sprinklersystem eller kranvatten i vissa områden, måste alla belagda områden torkas av så snart som möjligt med en mikrofiberhandduk. Allt vatten som en lufttork kan bilda synliga ringar (vattenfläckar), som bör torkas av med vinäger tills mineralavlagringen är borta, och så snart som möjligt efter att den har upptäckts.

 8. Anmälan ska vara genomförd med korrekta och korrekta uppgifter inom 1 vecka från ansökningsdatum och bekräftelsenumret ska lagras. Registrering görs hos auktoriserad återförsäljare/återförsäljare.

 9. Om privatpersoner utför behandlingen ska gällande rutiner ( Applikationsanvisning ) följas noggrant.

 

Undantag (garanti gäller inte)

 1. Där ägaren har ansett sig ha varit vårdslös, vårdslös eller underlåtit att underhålla den behandlade ytan ordentligt.

 2. Kundens försumlighet (t.ex. bristande underhåll av behandlad yta) leder till ogiltigförklaring av garantin.

 3. Befintliga skador på den målade ytan (virvelmärken, "körhål", repor, skrapor etc.) eller andra behandlade delar, material eller arbete utfört av biltillverkaren, deras återförsäljare, tredjepartsleverantör eller andra återförsäljare som inte är auktoriserade av Onyx Scandinavia .

 4. Skador på den belagda ytan på grund av felaktig manuell tvättteknik, automatisk biltvätt (rekommenderade metoder), borstar eller nedsmutsade tvättverktyg som kan orsaka slitage, eller skador orsakade av tredje part som inte är auktoriserad av Onyx Scandinavia.

 5. Defekter i klarlack - flagning, mjäll eller blekning av klarlack eller något tillstånd som täcks av biltillverkarens garanti.

 6. Skador orsakade av kollision, oavsiktlig skada, skadegörelse, brand, ytrost eller fordonstillverkarens fel, eller defekter som täcks av tillverkarens eller återförsäljarens garanti.

 7. Ytor som inte har ombehandlats efter färgreparation.

 

Årlig besiktning

 1. Årlig besiktning och besiktning krävs för att säkerställa att tätningen bibehålls och att skötseln av fordonet utförs korrekt. Årlig besiktning ska utföras av auktoriserad applikator inom 30 dagar innan 1 år har gått efter behandlingen. Vid underlåtenhet att utföra en årlig besiktning upphör garantin.

 2. En serviceavgift på 480 NOK kommer att tas ut för den årliga kontrolltvätt och besiktning, som även inkluderar: Utvändig tvätt, sanering, glansförnyelse, reparation/uppfräschning och besiktning.  

 3. Årlig besiktning registreras av godkänd återförsäljare.

Ansvarsgräns (krav)

 1. Skador eller defekter som täcks av denna garanti måste registreras hos en auktoriserad applikator inom tio dagar efter att skadan/defekten uppstod. Underlåtenhet att följa kommer att resultera i att garantin inte är giltig.

 2. Varje tvist som uppstår under dessa villkor ska omfattas av norsk lag, de inblandade parterna samtycker till att följa norsk lag.

 3. Påminnelser via e-post och/eller telefon för årliga besiktningar är en tjänst vi erbjuder, om du inte får en påminnelse är det fortfarande kundens ansvar att följa serviceprogrammet.

 4. Garantianspråk måste meddelas via e-post eller skriftligen till Onyx Scandinavia eller till en auktoriserad återförsäljare/återförsäljare inom tio dagar efter att kunden först fick kännedom om villkoren.

 5. Garantin gäller endast om:

a) Efter meddelande om garantianspråk görs fordonet tillgängligt för Onyx Scandinavia eller en auktoriserad återförsäljare/återförsäljare vid en given tidpunkt vid en tidpunkt som är ömsesidigt praktisk för Onyx Scandinavia och kunden; och

b) fordonet görs sedan tillgängligt för Onyx Scandinavia, en auktoriserad återförsäljare eller annan Onyx Scandinavia-väljare så att ombehandling, rengöring, reparation eller annat arbete kan utföras.

 1. Allt arbete som omfattas av garantin ska utföras av Onyx Scandinavia, en auktoriserad återförsäljare/återförsäljare eller den person/företag som valts av Onyx Scandinavia. Om behandling, reparation eller annat arbete utförs på fordonet utan godkännande av Onyx Scandinavia eller en auktoriserad återförsäljare upphör garantin att gälla.

 

Definitioner

Auktoriserad applikator / återförsäljare / återförsäljare - Ett oberoende företag eller företag godkänt av Onyx Scandinavia eller auktoriserad återförsäljare för användning av Onyx-produkter.

 

För att göra ett garantianspråk, kontakta din auktoriserade återförsäljare eller Onyx Scandinavia (skriftligt).

Geografiska begränsningar

Onyx Scandinavia ger endast garantitäckning i Skandinavien. Om du bor i ett land utanför dessa områden, kontakta din lokala distributör eller auktoriserade återförsäljare för garantier som erbjuds genom dem.

Acceptera villkor och riktlinjer

Genom att handla hos oss godkänner du att dessa villkor och rekommendationer har lästs, förståtts och accepterats. Det är kundens eget ansvar att följa de rekommenderade instruktionerna och riktlinjerna vid användning av Onyx-produkter. Om fel, defekter eller skador uppstår till följd av felaktig användning av produkterna är kunden ansvarig för skada, kostnad och/eller eventuella reparationer.

bottom of page