top of page

KALDAVFETTING – FJERNING AV «ASFALT FLEKKER»

Kaldavfetting fjerner tjære og limrester. Dette trinnet er også inkludert i en grundig rens og klargjøring av bilens overflate. Bør utføres et par ganger i året, gjerne på våren og høsten. Det er ikke behov for dette trinnet ved hver vask.

Fjerning av små flekker som lim, tjære, drivstoff og lignende utføres etter en grundig forvask. Disse urenhetene kan gi skade på lakk ved kontakt med direkte sollys eller varme. Tjære, lim og lignende, løsner ikke ved bruk av vanlige rengjøringsmidler. Det kreves et middel som er utviklet for akkurat dette.

 

Kaldavfetting er spesielt utviklet for å reagere med urenheter som er vanskelig å fjerne fra overflaten. Disse er også ofte referert til som "asfalt flekker". Effekten kan økes ved å forsiktig bruke en løsemiddelsikker pensel til å fordele stoffet. Til slutt skylles det grundig av med mye vann.

 

Fjerning av tjære og lignende er en svært viktig del av prosessen for en komplett og grundig klargjøring. Dette utføres ofte i forbindelse med fjerning av metallpartikler. Vi anbefaler å fjerne metallpartikler før bruk av kaldavfetting.

 

Pass på at også felgene blir behandlet når du bytter dekk for sesongen! Det er utrolig givende å se hvor rene og pene felgene blir.

 

 

Guide for kaldavfetting

Nedenfor finner du en generell guide i hvordan du bruker kaldavfetting. Sjekk alltid instruksjoner på produktet du skal bruke!

 

  1. Vask bilen / felgene slik at all løs skitt er av. Bruk gjerne et effektivt løsemiddelbasert middel. Har du planer om å bruke en metallpartikkel-fjerner gjør du dette før du går videre. Ikke bruk kaldavfetting i direkte sollys eller på varme overflater.

  2. Spray løsemiddelet på overflaten som skal behandles og la det virke i ca. 5-10 minutter. Ikke la løsningen tørke på overflaten.

  3. For å sikre jevn fordeling og en forbedret renseeffekt, kan du spre middelet med en mikrofiber klut eller en egnet pensel. På felgene kan det ofte være behov for flere behandlinger.

  4. Skyll den behandlede overflaten grundig med høytrykkspyler eller vannslange.

  5. Gjenta behandling om nødvendig.

autodude_logo_white-text_transparent_s.p
Andre nyttige linker
bottom of page