top of page

KALLAVFATTNING - BORTTAGNING AV «ASFALTFLÄCKAR»

Kallavfettning tar bort tjär- och limrester. Detta steg ingår även i en grundlig rengöring och förberedelse av bilens yta. Bör utföras ett par gånger per år, gärna vår och höst. Det finns inget behov av detta steg vid varje tvätt.

Borttagning av små fläckar som lim, tjära, bränsle och liknande utförs efter en noggrann förtvätt. Dessa föroreningar kan skada färg när de utsätts för direkt solljus eller värme. Tjära, lim och liknande lossnar inte vid användning av vanliga rengöringsmedel. Ett botemedel utvecklat för just detta krävs.

 

Kallavfettning är speciellt utformad för att reagera med föroreningar som är svåra att få bort från ytan. Dessa kallas också ofta för "asfaltfläckar". Effekten kan ökas genom att försiktigt använda en lösningsmedelssäker borste för att fördela ämnet. Till sist, skölj noga med mycket vatten.

 

Tjärborttagning och liknande är en mycket viktig del av processen för en fullständig och noggrann förberedelse. Detta görs ofta i samband med avlägsnande av metallpartiklar. Vi rekommenderar att du tar bort metallpartiklar innan du använder kallavfettning.

 

Se till att även fälgarna behandlas när du byter däck för säsongen! Det är otroligt givande att se hur rena och vackra fälgarna är.

 

 

Guide för kall avfettning

Nedan finns en allmän guide om hur man använder kallavfettningsmedel. Kontrollera alltid instruktionerna på produkten du ska använda!

 

  1. Tvätta bilen/fälgar så att all lös smuts är borta. Använd gärna ett effektivt lösningsmedelsbaserat medel. Om du planerar att använda ett metallpartikelborttagare, gör detta innan du fortsätter. Använd inte kallavfettning i direkt solljus eller på heta ytor.

  2. Spraya lösningsmedlet på ytan som ska behandlas och låt verka i ca. 5-10 minuter. Låt inte lösningen torka på ytan.

  3. För att säkerställa en jämn fördelning och en förbättrad rengöringseffekt kan du breda ut produkten med en mikrofiberduk eller lämplig borste. På fälgarna kan det ofta behövas fler behandlingar.

  4. Skölj den behandlade ytan noggrant med en högtryckstvätt eller vattenslang.

  5. Upprepa behandlingen vid behov.

autodude_logo_white-text_transparent_s.p
Andra användbara länkar
bottom of page