top of page

ANVÄNDNING AV LERA OCH SMÖRJNING PÅ EN BIL

Så kallad lerning är en väsentlig del av en grundlig rengöring av bilens yta. Denna lera tar bort små partiklar och stötar på ytorna, som du kan känna med fingrarna och som de tidigare processerna inte har kunnat ta bort. I värsta fall kan ytan kännas som sandpapper och det är oftast områdena runt hjulen som du behöver använda lera. Efter att ha använt lera kan du fortsätta att försegla bilen.

Beteendet är detsamma på alla typer av lera. Nämligen ett skonsamt och effektivt sätt att ta bort de sista orenheterna utan att skada färgen. Leran finns i olika hårdheter. Den skonsammaste, "ofarliga" och enklaste att använda är en mjuk variant. Vanligtvis är det mer än bra nog att bara använda en mjuk lera. I de svåraste områdena kan en hårdare typ av lera behövas för bästa effekt. En Claybar kräver vanligtvis sitt eget smörjmedel, så den glider lätt utan att repa lacken. Vissa kan användas med endast rent vatten.

 

Se till att leran inte skaver mot ytan utan glider försiktigt ovanpå oljan/smörjmedlet.

Efter behandling med lera är ytorna helt fria från föroreningar i ytan. Det är stor skillnad mellan behandlad och obehandlad yta. Använd aldrig våld när du använder lera

 

 

Lera guide

Nedan finns en allmän guide till hur du använder lera. Kontrollera alltid bruksanvisningen på produkten du har köpt.

 

  1. Tvätta bilen noggrant och ta bort järnrester och tjära innan du börjar.

  2. Områden som behöver behandlas med lera kan hittas genom att köra fingrarna över ytan. Om bilen aldrig har behandlats med lera kan det bli nödvändigt att behandla hela bilen.

  3. Storleken på lerbiten du ska använda är ca. samma storlek som en pingisboll. Pressa den platt som ett lakan. Du kan värma den för hand eller i varmt vatten.

  4. Börja med att applicera ett glidmedel på ett litet område som ska behandlas. Det finns flera smörjmedel för detta ändamål, men även tvättmedel som fungerar lika bra som smörjmedel. Att använda rent vatten som smörjmedel kan fungera, men det rekommenderas att använda rätt smörjmedel.

  5. Tryck försiktigt leran över ytan och tryck inte ner leran mot färgen. Låt lägret göra jobbet. Stryk på glidmedel regelbundet så att leran glider så lätt som möjligt på ytan.

  6. När lerans yta är smutsig, baka in den i leran och fortsätt med en ren yta.

  7. Jämför behandlad och obehandlad yta och kontrollera om det fortfarande finns partiklar som behöver tas bort. Om ytan är halt, gå vidare till nästa område.

 

VIKTIGT ! Om leran faller till marken/golvet, släng den omedelbart! Lera som hamnat på golvet är alltid smutsig och får inte användas. Detta kan leda till repor i lacken. Därför används små lerbitar åt gången och inte hela biten på en gång.

 
 
autodude_logo_white-text_transparent_s.p
Andra användbara länkar
bottom of page