top of page

RENGJØRING AV BILENS FELGER

Felgene på bilen blir utsatt for store påkjenninger. Ettersom felgene har nærmest kontakt med veien, utsettes de også for mye forurensninger slik som tjære, veisalt, flyverust og bremsestøv. Dette medfører til at felgene korroderer raskere, spesielt her i Norge der forholdene kan være tøffe.

Ved rengjøring av felgene er det viktig at man velger riktig rengjøringsmiddel og bruker riktige metoder. I prinsipp kan man si at felgene skal rengjøres etter samme prosedyre som når man vasker bilen. Det vil si, forvask, fjerning av jernpartikler, fjerning av tjære, håndvask og beskyttelse (forsegling). Det finnes også rengjøringsmidler som inneholder midler som skal fjerne flyverust. Vi anbefaler å bruke egnede produkter til dette.

 

En grundig rengjøring og behandling av felgene er anbefalt å gjøre minst på vår og høst når du bytter dekk. Dette forhindrer at skitt fester seg så lett til felgene. Dessuten blir dekkbytte mye mer behagelig når felgene er rene og fremtidig vask blir mye enklere.

 

 

Guide for rengjøring av felger

Nedenfor går vi igjennom en generell forklaring på rengjøring og behandling av felger. Kontroller alltid bruksanvisningen på produktet du skal benytte.

 

  1. Legg felgene på et underlag som ikke risikerer å ripe opp felgene. Bruk for eksempel noen planker eller en gammel matte / teppe.

  2. Forvask felgene nøye! Bruk helst et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel med en høytrykkspyler, slik at skitt og gammelt vokslag løsner fra felgen.

  3. Spray på middel for fjerning av jern og la dette virke i 5-15 minutter. La ikke middelet tørke på overflaten.

  4. Ved behov kan man øke effekten av jern-fjerner ved å benytte seg av en liten børste eller pensel. Velg en myk utgave for å unngå nye riper. Børste / pensle forsiktig i alle kriker og kroker.

  5. Skyll nøye slik at alle rester av middelet blir borte. Behandlingen kan gjentas om nødvendig.

  6. Spray på tjærefjerner og la dette virke så lenge som mulig, ca. 5-15 minutter. La ikke middelet få tørke på overflaten. Finnes det pålimte balanseringsvekter, skal du unnvike kontakt med disse. Tjærefjerner er effektivt mot lim og kan resultere i at balansevektene løsner.

  7. Skyll nøye slik at alle rester blir borte. Om ikke all skitt har løsnet ved dette stadiet, kan man benytte seg av leire (Clay bar). Hvordan man bruker clay bar kan du lese her…

  8. Håndvask felgene med et løsemiddelbasert rengjøringsmiddel eller en bilshampo. Pass på at du får bort alle rester fra tidligere trinn og få en så ren overflate som mulig. Da får du et godt feste for coating.

  9. Til slutt, beskytt felgen! Man kan benytte seg av Onyx Coating serien.

  10. Hvordan man legger på coating kan du lese i Instruksjoner for Applikasjon.

autodude_logo_white-text_transparent_s.p
Andre nyttige linker
bottom of page